جناب آقای دکتر بابک الیاسی فر( رئیس اداره توسعه فناوری سلامت و مرکز رشد)     


                                                                                            جناب آقای محمد غلامی ( سرپرست اداره صمت شهرستان دزفول)     


                                                                                                          جناب آقای دکتر امین عالم شاه( هئیت علمی دانشگاه پیام نور دزفول)               

                                                                                                          جناب آقای دکتر مسلم بگل( مدیر عامل شرکت بهبود گستر لیام ابرنیام)                         


                                                                                                         سرکار خانم  سیده مریم مولایی ( فناور مرکز رشد)                      


                                                                                                          جناب آقای رضا دهنوی( فناور مرکز رشد)      


                                                                                         سرکار خانم سارا خضریان (کارشناس توسعه فناوری)                     
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب