جناب آقای دکتر علیرضا خسروپناه (رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول)


                                                                                                                  جناب آقای دکتر عبدالرحیم صائمی( معاون توسعه مدیریت و منابع)


                                                                                                                 جناب آقای دکتر مهرداد کلانتریان( معاون درمان)


                                                                                                                جناب آقای دکتر محمدامین بهمنش(رئیس معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری)


                                                                                                                جناب آقای دکتر عزیز کسانی (سرپرست مدیریت تحقیقات و فناوری)


                                                                                                               جناب آقای دکتر بابک الیاسی فر( رئیس اداره توسعه فناوری سلامت و مرکز رشد)     


                                                                                                              جناب آقای دکتر مهدی خلفه نیلساز(رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات)                          


                                                                                                            جناب آقای محمدصادق سعادت نیا(رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات)            


                                                                                                            جناب آقای سیدعطاالدین محمودی نژاد دزفولی


                                                                                                            سرکار خانم سیده مریم مولایی       


                                                                                                           سرکار خانم الهام کایدگپ (کارشناس امور حقوقی)     

دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب