مقدمه

واحدهای فناور در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، نوآوری و کارآفرینی نقش بسیار موثری دارند. توسعه این شرکت ها در گرو ایجاد زیرساخت های لازم برای کاهش خطر پذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود می باشد. یکی از مهمترین این زیر ساخت ها، مراکز رشد واحدهای فناور است. مرکز رشد واحدهای فناور برای کارآفرینان و واحدهای فناور که با تکیه بر علم و فناوری دارای ایده های محوری قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقای آنها ارایه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده می کند.

تعریف مرکز رشد

مرکز رشد ( انکوباتور ) نام وسیله‌ای است که گرمای لازم را برای تولید جوجه از تخم مرغ را فراهم می‌کند و همچنین انکوباتورها با ایجاد گرما، زمینه را برای ادامه حیات نوزادان زودرس پس از تولد فراهم می‌کند. در ادبیات کارآفرینی، انکوباتورها یا مراکزرشد، مراکزی هستند که برای  پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک ایجاد می‌شوند.
مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شود و با ارایه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارایه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود.

چشم انداز مرکز رشد

اصلی ترین چشم انداز مرکز رشد فناوری سلامت رسیدن به خود کفایی در زمینه کارآفرینی وایجاد شرکتهای ماندگار در منطقه میباشد. بر مبنای مطالعات صورت گرفته در مراکز رشد کشورهای پیشرفته و نیز بومی سازی نیازهای داخلی و جلسات متعدد با مدیریت ارشد  مرکز رشد و سایر کارشناسان و همکاران در این حوزه، چشم انداز و ماموریت مرکز رشد به صورت زیر تدوین میگردد.چشم انداز کلی مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی دزفول میتواند در دو مورد زیر خلاصه گردد :
 ترسیم سیستم رشد، فناوری و کارآفرینی مرکز در میان مدت بر اساس شاخص های مشخص و شفاف و تلاش در جهت بهبود عملکرد ها
 ترسیم جایگاه مرکز رشد در کشور از منظر کارآفرینی و رشد واحدهای فناور مستقر در مرکز و تلاش در جهت ارتقاء این جایگاه در بلند مدت جهت حرکت در راستای چشم انداز مذکور، رئوس اصلی ماموریت مرکز شامل موارد ذیل میباشد :

 • کارآفرینی و حمایت از ایده های نوآورانه
 •  حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
 •  تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی

هدف ایجاد مرکز رشد

اهداف عمده مراکز رشد را می‌توان چنین دسته بندی نمود :

 • کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل
 • ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی در زمینه پزشکی، آزمایشگاهی، فنی و مهندسی (تجهیزات پزشکی ) و ...  که بتوانند در بازار کار رقابت‌پذیر باشند
 • نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید
 • افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی
 • در کنار این اهداف، انکوباتورها اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند مانند رشد اقتصادی منطقه، تنوع اقتصاد و سرمایه گذاران

اهداف

هدف کلی طرح ایجاد فضایی کنترل شده و حمایتی در زمینه خلاقیت‌ها، نوآوری ها و استعدادهای کارآفرین بوده به گونه‌ای که در یک فضا و زمانبندی ویژه فعالیت ها تا مرز خلق و ایجاد یک سرمایه گذاری مولد پیش برده شود و منجر به یک نهاد تولیدی موفق و پربازده گردد. و در این راه انواع حمایت‌های ابزاری و تجهیزاتی، علمی و فنی ، مشاوره مهندسی و مدیریتی انجام پذیرد.

در اینجا، جهت دستیابی به برنامه استراتژیک عملی و هدف گذاری های اساسی سازمان، به تقسیم بندی این اهداف پرداخته شده است :

 1. اهداف کوتاه مدت
 •  طرح ریزی طرح تجاری مراکز رشد واحدهای فناوری سلامت دزفول 
 • تهیه بروشور و وبسایت جهت معرفی هر چه بیشتر مرکز رشد 
 • تدوین کمیته های مشارکت ( نظام ارزیابی ایده و درخواست ها )
 • کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل در منطقه شمال خوزستان
 • ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابت پذیر باشند
 • نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید
 • افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی
 • بالا بردن سطح کیفی زندگی در شمال خوزستان با استفاده از فعال سازی واحدهای اقتصادی سود ده 
 • بالا بردن سهم صنایع غیره  و افزایش سهم درآمدزایی دانش فنی در منطقه شمال خوزستان

    2. اهداف بلند مدت

 • بسترسازی مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی 
 • حمایت از نوآوری و خلاقیت پژوهشگران جوان
 • ایجاد زمینه کارآفرینی و تشکیل مؤسسات خصوصی مبتنی بر علم و فناوری
 • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر مطالعات جهانی اقتصاد دانش بنیان 
 • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش محور 
 • بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی 
 • تولید و توسعه محصولات و خدمات فناوری قابل عرضه در بازار
 • کاهش ریسک مؤسسات نوپا
 • شناخته شدن استان به عنوان یکی از قطب های کشور در زمینه کارآفرینی و سطح بالای زندگی
 • توسعه همکاری با سایر مراکز در سطح استان و کشور
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب