سرپرست اداره توسعه فناوری سلامت و مرکز رشد

جناب آقای دکتر بابک الیاسی فر 

 میزان تحصیلاتدکترای تخصصی PhD

رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی دارویی

شماره تماس : 061-42518664

ایمیل:elyasifar.b@dums.ac.ir

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب