خانم سارا خضریان 

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 

کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

شماره تماس  : 42518664-061

 

 

مهندس خدیجه رحیمی پویا

کارشناس فناوری اطلاعات 

کارمند پیمانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شماره تماس: 42518707-061

 

 

آقای بهزاد حلاج

کارشناس  علوم آزمایشگاهی

 کارمند شرکتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شماره تماس  : 42518664-061 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب