آیین نامه ها و اساس نامه ها

1. اساسنامه شورای فناوری سلامت دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی دزفول در مسیر توسعه نهضت علم و فناوری و مطابق با اسناد بالادستی کشور در حوزه علم و فناوری از جمله نقش جامع علمی کشور ، سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه علم و فناوری ، اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلان سلامت و با هدف حمایت و راهبری فناوری و تبدیل ایده به ثروت در حوزه سلامت ، ارتقای توان داخلی ، توسعه و تقویت اقتصاد مقاومتی و تولید دانش بنیان مبادرت به تشکیل شورای فناوری نموده است.

این شورا بر آن است تا با استفاده از ظرفیت های دانشگاه و سایر نهادهای مرتبط با هم افزایی و هم اندیشی کلیه متخصصین و ذینفعان ، بتواند نقش موثری در توسعه فناوری های نظام سلامت مانند: مواد اولیه دارویی ، صنعت بیوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی، واکسن، مدل های مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه سلامت، خدمات در حوزه سلامت و... و ارتقاء سلامت جامعه ایرانی ایفا نماید.

ماده1 موضوع فعالیت

شورای فناوری دانشگاه پیرو سیاست ها و برنامه های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمام زمینه های فناوری سلامت به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های دانشگاه در حوزه فناوری و چرخه تبدیل علم به ثروت در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه میباشد.

ماده 2 ماموریت شورای فناوری دانشگاه

 • تدوین چشم انداز، برنامه راهبردی، نقشه راه و سیاست ها و مدیریت کلان برنامه های دانشگاه در حوزه فناوری.
 • هدفمند نمودن فعالیت های تحقیقاتی در مسیر تولید فناوری و محصول به وسیله تسهیل فرآیندها و روش های حمایتی.
 • توانمند سازی هدفمند اعضای هیئت علمی، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان در نظام سلامت.
 • بسترسازی برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصولات حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های بین المللی.
 • حمایت از گسترش وتاسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه.
 • پیش بینی تخصیص 3 درصد از منابع کل دانشگاه در حوزه فناوری و درآمد 5 درصدی از بالاسری فروش شرکت های مستقر در چشم انداز 1404.

ماده 3- وظایف شورای فناوری دانشگاه:

 • برنامه ریزی ، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های فناورانه اعضای هیئت علمی ، مراکز تحقیقاتی ، دانشکده ها ، مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان.
 • تعیین برنامه محوری و نقشه راه برای مراکز تحقیقاتی و دانشکده های دانشگاه در حوزه فناوری و نظارت بر حسن اجرای آنها .
 • تعیین اولویت های فناوری در حوزه سلامت و برنامه بلند مدت دانشگاه در حوزه فناوری و نظارت بر حسن اجرای انها .
 • ارائه، پیشنهاد و تصویب ساز و کارهای حمایت از اعضای هیئت علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققین دانشگاه در مسیر زنجیره علم ، فناوری و تجاری سازی.
 • پایش ، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامه و فعالیت های حوزه فناوری دانشگاه.
 • تسهیل فرایند تبدیل ایده به محصول از طریق حمایت های مالی برای اعضای هیئت علمی و محققین دانشگاه.
 • بررسی، ارزیابی و داوری، تصویب و نظارت بر طرح های فناوری منجر به محصول دانشگاه.
 • سیاست گذاری، تصویب حمایت از راه اندازی و نظارت بر مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان دانشگاه.

ماده 4 ارکان شورای فناوری دانشگاه:

1- رئیس شورای فناوری دانشگاه

2- نایب رئیس شورای فناوری دانشگاه

3- دبیر شورای فناوری دانشگاه

4- اعضای حقوقی شورای فناوری دانشگاه

5- اعضای حقیقی شورای فناوری دانشگاه

ماده 5 اعضای حقوقی و حقیقی شورای فناوری دانشگاه

1. رئیس شورا ؛ ریاست دانشگاه

2. نائب رئیس شورا ؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

3. دبیر شورا ؛ مدیر فناوری دانشگاه

4.  معاون آموزش دانشگاه

5. ریاست دانشکده فناوری های نوین دانشگاه (در صورت وجود) و یا رئیس دانشکده مرتبط با حوزه فناوری

6. دو نفر از روسای شرکت های دانش بنیان ( مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) مستقر در مرکز رشد دانشگاه یا شرکت های غیر مستقر اعضای هیئت علمی دانشگاه.

7. رئیس/ روسای مراکز رشد فناوری دانشگاه.

8. اعضای مدعو حسب دستور جلسه ( بدون حق رای)

 • اعضای شورای فناوری دانشگاه با حکم ریاست دانشگاه برای یک دوره 2 ساله با قابلیت تمدید منصوب میشوند.
 • شورا میتواند از میان مسوولان اجرایی دستگاه ها یا کارشناسان مسوول و مشاوران برگزیده و یا نخبگان علمی و اجرایی بسته به موضوع تحت بررسی به جلسات دعوت نماید .
 • اعضای شورا لازم است شخصا در جلسات شورا فناوری شرکت نمایند.
 • غیبت غیرموجه به صورت 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه در طول سال منجر به حذف عضو از شورا خواهد شد.

ماده 6 وظایف رئیس شورای فناوری دانشگاه

 • ابلاغ آئین نامه اجرائی شورا به عنوان پیوست لازم الاجراء اساسنامه.
 • تعیین و صدور احکام اعضای حقیقی و حقوقی شورا
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای فناوری دانشگاه
 • تعیین زمان برگزاری جلسات براساس جدول زمانبندی و یا برگزاری جلسات فوق العاده.

6-1- نایب رئیس شورا دارای اختیارات رئیس شورا بوده و در غیاب رئیس شورا ریاست جلسه را برعهده دارد.

ماده 7 وظایف دبیر شورای فناوری دانشگاه

 • تهیه و پیشنهاد آئین نامه اجرائی شورا به عنوان پیوست لازم الاجراء اساسنامه.
 • تهیه دستور جلسات و پیش نویس برنامه ها برای طرح در شورا.
 • پیگیری و هماهنگی برگزاری جلسات و دعوت از اعضای شورا ، متخصصین و مشاورین.
 • ابلاغ مصوبات شورای فناوری دانشگاه
 • پیگیری حسن اجرای مصوبات شورای فناوری دانشگاه پس از ابلاغ و پایش میزان پیشرفت بوسیله تعیین شاخص ها و ارزیابی میزان تحقق مصوبات.
 • پیشنهاد تشکیل و مدیریت و هماهنگی در تنظیم برنامه ها و فعالیت زیر کمیته ها.

7-1- تهیه گزارشات دوره ای فعالیت های شورا هر 6 ماه یکبار جهت طرح در شورا.

ماده 8 تصمیمات شورای فناوری دانشگاه

 • جلساتشورابا حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا و با حضور رئیس و در صورت عدم حضور نایب رئیس شورای فناوری رسمیت میابد.
 • تصمیماتبارایاجماعاعضایحاضردرجلسهودرصورتنیازبهرایگیریحداقلبارای( نصفبهعلاوهیکحاضرین) ازمفاددستورجلسهمصوبمیگردد.
 • کلیهمصوباتباامضاءرئیسشورایفناوریرسمی و ابلاغ میگردد.
 • مصوباتشورابرایکلیهواحدهایزیرمجموعهدانشگاهلازمالاجراوقابلپیگیریاست.

این اساسنامه در 8 ماده و 10 تبصره در تاریخ    /    /   به تایید ریاست محترم دانشگاه رسید و از تاریخ ابلاغ، قابل اجرا است.

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 172
 بازدید امروز : 31
 کل بازدید : 8405
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.3900

دانشگاه | صفحه اصلی سایتنقشه سایت| ارتباط با ما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2018 Dums.ac.ir  All Rights Reserved-Designer mr.nassaj